Política de privacitat


De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'informem que qualsevol dada de caràcter personal proporcionat a través dels formularis d'aquesta pàgina web implica acceptar i consentir expressament el tractament d'aquestes dades a SAROSER BUGADERIA (PF CHINCHILLA PEL, SLU). L'esmentada legislació te per objectiu garantir i protegir, en tot el relatiu al tractament de dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques.

Tota la informació registrada estarà en un fitxer automatitzat al que només tindrà accés SAROSER BUGADERIA (PF CHINCHILLA PEL, SLU), el que serà utilitzat amb la finalitat de prestar els serveis contractats amb la nostra empresa i a l'enviament d'informació de caràcter comercial que entenem, pot resultar del seu interès. En cap cas seran utilitzats per altres finalitats diferents a les esmentades anteriorment.

Aquestes dades no seran cedides ni comunicades a tercers. Així mateix, el titular de les dades podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant sol·licitud per escrit adreçat a SAROSER BUGADERIA (PF CHINCHILLA PEL, SLU) al correu electrònic bugaderia@saroser.com